Make your own free website on Tripod.com

Czesław Jordan Wysocki, 1839 - 1883

Topograf i geograf. Oficer w Powstaniu Styczniowem (1863 - 64). Po powstaniu na emigracji. Od 1867 w Argentynie, w wojskowej służbie topograficznej. Współzałożyciel Argentyńskiego Instytutu Geograficznego, autor map, m.in. Patagonii i Grand Chaco. (wg Encyklopedii Popularnej PWN '94)


Last updated: 2001-02-26
© 2000 JW