Make your own free website on Tripod.com

Józef Wysocki, 1809 - 1873

Generał, uczestnik Powstania Listopadowego (1830 - 31), członek Towarzystwa Patriotycznego. Na emigracji członek TDP, emisariusz. W 1848 w Krakowie organizator Gwardii Narodowej. W latach 1848 - 49 twórca i dowódca Legionu Polskiego na Węgrzech. Komendant Polskiej Szkoły Wojskowej we Włoszech. W Powstaniu Styczniowym (1863 -64) był ministrem wojny, a następnie dowódcą sił zbrojnych woj. lubelskiego i ruskiego. Po powstaniu ponownie na emigracji. (wg Encyklopedii Popularnej PWN '94)


Last updated: 2001-02-26
© 2000 JW