Make your own free website on Tripod.com

Lidia Wysocka, 1916 -

Aktorka polska, występowała w warszawskich teatrach i kabaretach, współzałożycielka i kierownik teatru Wagabunda. (wg Encyklopedii Popularnej PWN '94).


Last updated: 2001-03-04
© 2000 JW