Make your own free website on Tripod.com

Stanisław Wysocki, 1805 - 1868

Inżynier drogowy, kierownik budów hydrotechnicznych i kolejowych w Polsce, m.in. Koleji Warszawsko - Wiedeńskiej. (wg Encyklopedii Popularnej PWN '94)


Last updated: 2001-02-26
© 2000 JW