Make your own free website on Tripod.com

Tacjanna Wysocka, 1894 - 1970

Tancerka, baletmistrz i choreograf. Kierownik własnej szkoły baletowej w Warszawie i Sosnowcu. (wg Encyklopedii Popularnej PWN '94)


Last updated: 2001-02-26
© 2000 JW