Make your own free website on Tripod.com

Władimir S. Wysocki, 1938 - 1980

Rosyjski aktor teatralny i filmowy, poeta i pieśniarz, autor i wykonawca ekspresyjnych ballad i pieśni. (wg Encyklopedii Popularnej PWN '94)


Last updated: 2001-03-05
© 2000 JW