Make your own free website on Tripod.com

Władysław Wysocki

Pilot balonowy. 15 września 1935 wspólnie ze Zbigniewem Burzyńskim po raz trzeci z rzędu wygrali zawody o puchar Gordon-Benetta (zdobywając w ten sposób puchar na własność) przelotem z Warszawy pod Wołgograd (1650 km). (wg Kroniki dziejów Polski 1995).


Last updated: 2001-02-26
© 2000 JW