Make your own free website on Tripod.com

etymologia

Wysocki jest nazwiskiem odmiejscowym. Etymologia nazwiska Wysocki określa kogoś, kto pochodzi z miejscowości: Wysoka, Wysokie lub Wysock, Wysocko itp. Nazwy miejscowości wskazują na topografię terenu - miejscowość położoną wyżej od innych lub wysoko. Niewykluczone, że według modelu nazwisk kończących się na -ski utworzono też nazwisko Wysocki i nadano je komuś, kto był wysoki.
Nazwisko notowane od średniowiecza (od wieku XIV), wtedy już częste. 
Nazwisko Wysocki jest wykazane w "A Dictionary of Surnames", jako częste nazwisko wśród Polaków poza granicami Polski. Podane jest jako nazwisko spotykane u Polaków i aszkenazyjskich Żydów.

Miejscowości rodzinnych Wysockich na terenie obecnych i byłych ziem polskich jest wiele:

 Polska-142KB        Litwa        Białoruś-66KB        Ukraina-102KB


Last updated: 2001-03-08                                                                                                                                                           
© 2000 JW