Make your own free website on Tripod.com
Grzymała. W polu złotym mur czerwony o trzech blankowanych basztach, w bramie rycerz zbrojny z mieczem w prawej i tarczą w lewej ręce. W klejnocie nad hełmem w koronie na pięciu piórach pawich - trzy wieże.
Grzymala Pierwsze znane pieczęcie średniowieczne przedstawiające ten herb pochodrą z drugiej połowy XIII wieku.
Herbu tego najczęściej używały rodziny zamieszkujące ziemię krakowską, lubelską, poznańską, sandomierską i sieradzką. Po unii w Horodle herb Grzymała rozpowszechnił się także na Litwie.
Grzymałą pieczętowało się blisko 200 rodzin szlacheckich - oto najważniejsze z nich: Baranowski, Bieganowski, Bieszczycki, Borkowski, Borzewicki, Brodowski, Brzozołowski, Budziszewski, Bukowski, Bzowski, Chwalikowski, Czapski, Długołęcki, Dłuski, Dobiecki, Domarat, Garwaski, Gąsiński, Gąssowski, Głogowski, Górski, Goślicki, Grabowiecki, Grudziński, Grzymała, Grzymułtowski, Jabłonowski, Jaźwiński, Kalibrowski, Kamieński, Kazanowski, Kobylański, Koskowski, Krzemieniowski, Lityński, Ludzicki, Łaszewski, Małachowski, Mniszewski, Niecikowski, Niegolewski, Odachowski, Oleski, Oleśnicki, Ostrowski, Piątkowski, Potulicki, Prądzyński, Przeciszewski, Radowicki, Radziszewski, Raszewski, Rybski, Rymwid, Siedlecki, Siemianowski, Słomowski, Smerzyński, Smogulecki, Sojecki, Starzyński, Ślaski, Świechowski, Świszowski, Targoński, Truszczyński, Turczyński, Turza(e)ński, Wilamowski, Wolski,
Wysocki, Zaleski, Zamojski, Zasadzki, Zbikalski, Zwierzchowski.

© 1998-2000 by POLONIUM