Make your own free website on Tripod.com

Strona przygotowana dla: full screen, 800 x 600, true color

Piotr Wysocki, 1797 - 1874Włodzimierz S. Wysocki, 1938 - 1980Antoni Wysocki, 1884 - 1940Charles Wysocki, 1928 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specjalne podziękowania dla
Prof. dr hab. Aleksandry Cieślikowej
 za okazaną pomoc.

 

 

 © 2000 JW