Make your own free website on Tripod.com

Wysocki - nie jest nazwiskiem tak popularnym jak Kowalski lub Smith, ale wielu ludzi o takim nazwisku żyje na świecie.

Spróbujmy policzyć: w książce telefonicznej Poznania (1997/98) jest 107 Wysockich. W Poznaniu na 100 mieszkańców przypadało w 1997 r. ok. 25 telefonów (czyli 1 telefon na 4 mieszkańców), zatem prawdopodobnie było w Poznaniu 107 x 4 = 428 Wysockich. W 1998 r. mieszkało w Poznaniu 578.200 mieszkańców. Wynika z tego, że w Poznaniu na 10.000 osób przypada 7,402 Wysockiego (0,07402%). Prawdopodobnie takie nasycenie Wysockimi występuje wśród wszystkich Polaków mieszkających w Polsce (1998 r. - 38.660.000), w związku z tym w 1998 r. było w Polsce 28.617 osób o nazwisku Wysocki. Ok. 1/3 Polaków mieszka poza Polską, w związku z tym za granicą mieszka jeszcze 14.308 Wysockich, dodając 10% na tych, którzy noszą nazwisko Wysocki, ale nie uważają się już za Polaków otrzymujemy:

28.617 + 14.308 + 1.431 = 44.356 Wysockich na świecie.

Łączna liczba ludzi na świecie w 1998 r. to ok. 5.924.607.000 zatem jeden Wysocki przypadał na 133.569 osób.

Wg oficjalnych danych statystycznych obecnie nosicieli tego nazwiska jest w Polsce 29.720; najwięcej według dawnego podziału administracyjnego mieszka w woj. warszawskim 3103, najmniej w woj. krośnieńskim 53 i nowosądeckim 54.

Nazwisko Wysocki pojawiło się prawdopodobnie ok. 1350 r. Jedno pokolenie to średnio 25 lat, czyli do 2000 r. było 26 pokoleń Wysockich. Zakładając, że liczba ludzi w każdym pokoleniu daje ciąg geometryczny otrzymujemy wzór:

W26 = W1 q25

gdzie:
W26
- liczba Wysockich w 26. pokoleniu, czyli 44.356
W1
- liczba Wysockich w 1. pokoleniu, czyli 2
q
- iloraz ciągu, który wyliczony z powyższego wzoru wynosi 1,5342

Łączna liczba Wysockich żyjących na ziemi do tej pory to:
SW26 = W1(q26-1)/(q-1) = 2(1,534226-1)/(1,5342-1) = 254.830

Z ogólnej liczby 254.830 Wysockich żyjących do tej pory na ziemi, obecnie żyje 17,4%


Last updated: 2001-02-27
© 2000 JW