Make your own free website on Tripod.com

2001-05-06
nowe adresy (new addresses): Ks. Henryk, Jerzy, Mieczyslaw, Miroslaw,
nowe drzewo (a new tree): Jan Wysocki (b. 1826 in Nekla, Poland)

2001-04-02
nowa wersja strony
the new version of the page

2001-02-19
próbna nowa wersja strony
a test of a new version of the page

1997-12-20
założenie strony
the begining of the page


Last updated: 2001-05-06
© 2000 JW